پروژه تابلو های بانکی

همکاری با بانک ها در سرتاسر کشور

گروه تابلوسازی سام گراف آماده ارائه خدمات به تمامی بانک ها به صورت تک و سری شعب بانکی میباشد.

تی سالیان گروه ما توانسته است توانی و کیفیت کار خود را با کارهای متعدد به بانکداران ثابت کند. پروژه تابلو های بانکی

تابلو بانک ملت

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک ملت با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک ملت

تابلو بانک سپه

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک سپه با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک سپه

تابلو بانک تجارت

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک تجارت با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک تجارت

تابلو بانک مهر اقتصاد

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک مهر اقتصاد با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک مهر اقتصاد

تابلو بانک ملی ایران

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک ملی ایران با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک ملی

تابلو بانک صادرات

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک صادرات با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک صادرات

تابلو بانک رفاه کارگران

همکاری در ساخت تابلو چنلیوم  بانک رفاه کارگران با زمینه کامپوزیت.

تابلو سردرب بانک رفاه کارگران