اجرا زیر کار یا زمینه کار

طراحی و اجرا زیر کار یا زمینه کار

برای نصب هر حروف با هر جنسی ، ابتدا باید زیر کار مورد نظر را نصب کرد سپس حروف را روی آنها قرار داد . استفاده از هر زیرکاری با توجه به نوع فعالیت آن مجموعه و نوع و جنس حروف بکار رفته در تابلو انتخاب می شود که می توان جنسهای مختلفی مانند فلز ، پلاستیک، چوب و غیره داشته باشد.

انواع زیر کار :

  • کامپوزیت
  • ترمو وود یا چوب ترمو
  • پلکسی
  • پنل های پولکی
  • ورق آهن یا آمومینیوم کرکر ای
  • و تلفیقی از جنس های مختلف