طراحی ، ساخت و اجرا تابلو های راهنما پلاستیک و استیل

تابلوهای راهنما پلاستیک

این نوع تابلوها در ابعاد کوچکتر و معمولا بدون نورپردازی ساخته می شوند، موارد مورد استفاده آنها نیز بیشتر در فضاهای داخلی بوده و برای راهنمایی مراجعین به یک مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از تابلوهای راهنما از جنس پلکسی بوده که میتوانند هم بصورت دولایه و چندلایه و هم بصورت حک شده طراحی و ساخته شود.

انواع تابلوهای راهنما پلاستیک :

  • یک لایه یا چندلایه پلکسی
  • یک لایه پلکسی و یک لایه استیکر
  • حک بر روی پلکسی نقره ای و طلایی و بسیاری از مدلهای تلفیقی دیگر

تابلوهای راهنما استیل یا فلز

این نوع تابلوها در ابعاد کوچکتر و معمولا بدون نورپردازی ساخته می شوند، موارد مورد استفاده آنها نیز بیشتر در فضاهای خارجی بوده و برای راهنمایی مراجعین به یک مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از تابلوهای راهنما از جنس استیل ، برنز ، فلز ، آهن و یا هر جنس فلزی که اسید بتواند بر روی آن تاثیر بگذارد ، روش ساخت این نوع از تابلوهای راهنما را با روش اسیدکاری انجام می شود .

انواع تابلوهای راهنما استیل یا فلز :

  • یک یا چندلایه پلکسی و یک لایه استیل یا فلز
  • یک لایه استیل یا فلز و یک لایه استیکر
  • یک لایه استیل یا فلز تخت یا قوطی
  • و بسیاری از مدلهای تلفیقی دیگر که بر روی رنگهای طلایی و نقره ای خشدار و آیینه بیشتر کار می شود.